Đào tạo

Tại Long Hải Securitas, tất cả nhân viên bảo vệ đều phải trải qua quá trình huấn luyên tập trung về nghiệp vụ, võ thuật, và thực tập thực tế. Trong khóa học, nhân viên còn được công an huấn luyện và cấp giấy chứng nhận theo đúng luật pháp Việt Nam

Scroll top