Tại sao chọn chúng tôi

  1. Công ty Dịch vụ Bảo Vệ đầu tiên tại Việt Nam.
  2. Các chuyên gia về An ninh với trên 20 năm kinh nghiệm sẽ tư vấn những giải pháp an ninh an toàn nhất.
  3. Tuyệt đối tuân thủ Luật pháp kinh doanh, Luật Bảo Hiểm, Luật Thuế và Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh theo chuẩn mực của Châu Âu và Hoa Kỳ.
  4. Chứng chỉ ISO 9001:2000 đầu tiên trong ngành kinh doanh Dịch vụ Bảo vệ tại Việt Nam.
  5. Có đầy đủ các loại hình bảo hiểm đặc thù tại Việt Nam: Bảo hiểm Trách nhiệm Dân Sự, Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp, Bảo hiểm Lòng Trung Thành, Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên bảo vệ.
  6. Tất cả nhân viên được đào tạo trước khi làm việc. Nhân viên bảo vệ đáp ứng tiêu chuẩn ngoại hình, phẩm chất đạo đức, tác phong trong công việc.
  7. Thay đổi nhân viên bảo vệ trong vòng 24 giờ
Scroll top